Alghúl

Alghúlové jsou druhem mrchožroutů a biologickými bratranci ghúlů , kteří se vyznačují tmavším vzhledem, větší velikostí a silou, zbarvením a zejména inteligencí. Zatímco ghúlové a graveiři jsou primitivní tvorové, bez schopnosti jakékoli koordinované akce, alghúlové a jejich příbuzní (jako třeba nekrofágové) jsou schopni předvídat,  a kalkulovat a jsou tak mnohem nebezpečnější.

Zdá se, že ghúlové a graveiři instinktivně poznají vůdčí osobnost a tak často nechají alghúly vést celou svoji tlupu. Taková tlupa je pak velice nebezpečná, protože jde o organizovaný útvar obtížně zranitelných a silných netvorů. Může pak útočit nejen na osamělé poutníky, ale i na celé karavany a vzácností nejsou ani útoky proti ohlehlým farmám, vesnicím a usedlostem.

Způsob boje je stejný jako u ghúlů, je však třeba dávat si pozor na jedovaté ostny na alghúlových zádech a také na prostý fakt, že jsou silnější a rychlejší, než ghúlové a v boji jsou schopni jednat takticky. Při setkání s tlupou ghúlú, vedených alghůlem je vyřazení vůdce naprostou prioritou, když se podaří, klesá nebezpečnost tlupy o řád.Zejména je třeba být ostražitý po setmění. I alghúlové jsou citliví na denní světlo a potmě jejich síla vzrůstá dvojnásobně. Zraněný alghúl může propadnout bojovému šílenství a zaútočit se slepou zuřivostí. V takovém případě je lepší uhnout z cesty a zaútočit zezadu. Pro nezkušeného zaklínače může takový bezhlavý útok být smrtelnou hrozbou.

Zdá se, že ve starých záznamech toho mnoho není, v dobách dřívějších patrně nebyli alghúlové od nižších forem rozlišováni.