Garkain

Garkainové patří do skupiny menších, nižších upírů. Jejich vzhled je tak děsivý, že pouhý pohled na ně protivníky paralyzuje, zejména, jsou-li citlivějších povah. Jejich vzhled není ale jejich jedinou zbraní. Stejně jako fledeři, disponují obrovskou silou, jsou silnější i než třeba běsové. Setkání s nimi je nebezpečné i pro zaklínače, pro běžného člověka je smrtelné víceméně vždy. Kvůli tomu, ovšem, je jen málo svědků, kteří by mohli přispět ke znalostem o tomto druhu upírů. 

Garkainové kolem sebe často shromažďují příslušníky jiných druhů nižších upírů, a takovou smečku pak vedou. Není třeba říkat, že je-li velmi nebezpečný garkain sám, ve smečce se ohrožení násobí. S takovou smečkou by se neměl pouštět do křížku ani vycvičený zaklínač. Nejsou schopni běhu, mohou však skákat, podobně jako fledeři. Unikátní schopností je u nich mentální útok. Oběť zasáhnou mocným poryvem mentální síly, a způsobí jí vize, ktere ji matou a klamou. Jsou nesmírně krutí a agresivní. Nestačí jim vysát krev, svě oběti zpravidla roztrhají na kusy, neboť jim činí potěšení se pak v těch kusech přehrabovat.

Boj je podobný, jako s jinými nižšími upíry. Tedy velmi rychlý. Samozřejmostí je užití štříbrného meče a velmi se doporučuje použití lektvaru, měnícího zaklínačovu krev v prudký jed. Hodí se taktéž potřít čepel meče směsí proti upírům. Výhodu v boji může poskytnout znamení Quen a také bomb, buďto omračujících, nebo se stříbrným přáškem. To vše dosti sníží riziko mentálního útoku.

Ve starých záznamech jsem nalezl

„Garkainové, stejně jako fledeři , patří do třídy zvláště nebezpečných upírů, jejichž síla převyšuje dokonce i běsy. Jsou nesmírně odpudiví. Vzhledem k tomu, že fledeři jsou opovrhováni pro jejich vzhled, můžete si představit, jak ohavní garkaini musí být. Jako upíři pijí krev, ale také je přitahuje čerstvé maso a dokonce i mrtvoly. Garkaini jsou často mylně považovány za chrliče, protože nehnutě číhají na střechách a čekají, až se budou moci vrhnout na svou kořist. Setkání s jedním z nich téměř vždy končí smrtí, proto není mnoho očitých svědků. Ze zpráv městské stráže sepsaných v Lan Exeter, které popisují útoky spáchané v tomto městě v roce 1104 třemi garkainy, se zdá, že se tyto hrozné nestvůry nespokojují s pitím krve svých obětí. Vyšetřovatelé usoudili z krve a vnitřností rozházených kolem míst činu, že garkainové trhají své oběti na cáry s velkým potěšením a šmejdí v jejich krvavých vnitřnostech. Garkainové patří do skupiny tvorů známých jako menší upíři. Často kolem sebe shromažďují příslušníky jiných poddruhů nižších upírů, a v takových situacích vystupují jako vůdci smečky. Z velké části nejsou schopni běhu, ale dokážou skočit na velkou vzdálenost a často tímto způsobem útočí na svou kořist. Během boje si obvykle udržují odstup od svých nepřátel a snaží se je zneschopnit pomocí výbuchu mentální energie, který vyvolává vize, které klamou a dezorientují. Než začnete zápasit s garkainem, měli byste vypít lektvar , měnící krev v jed a zásobit se směsí proti upírům. Je třeba také připomenout, že omračující či stříbrné bomby jsou vždy účinnými zbraněmi proti jakýmkoli mentálním útokům.“

Existuje silnější varianta garkaina, takzvaný alfagarkain. Je větší, má dlouhé zahnuté drápy, které mu umoňují šplhat po zdánlivě neschůdných površích. Tyto drápy vylučují je, který brání srážení krve, takže pouhé zranění tímto netvorem může být osudné. Dá se mu také přičíst větší inteligence, neboť kromě schopnosti připravovat léčky, tento netvor často vraždí jen tak pro radost, což bezesporu důkazem inteligence je, byť chmurným.