Mlhavec

Mlhavci, nebo také fogleři, foglingové nebo fogleti jsou magické bytosti, o kterých se říká, že dorazily během Konjunkce sfér. Vyskytují se především v bažinách, lesích nebo v horách, zkrátka v místech častého výskytu mlh a svou kořist lákají do pastí pomocí magie . Mají zářící oči a ústa, bystré uši a dlouhé špičaté prsty a živí se těly svých obětí.

Mohou objevit všude tam, kde se objeví hustá mlha: bažiny, horské průsmyky nebo břehy řek a jezer. Pokud se žádná mlha neblíží – a zde už narážíme na jejich magické schopnosti – mohou ji sami vytvořit nebo přivolat. Tím mohou docílit několika efektů najednou. Mlha jednak skryje cesty a může od sebe oddělit i členy větší skupiny poutníků, jednak zkresluje i zvuky a těžko se v ní odhaduje směr i vzdálenost. Těla mlhavců pak bledé světlo,  které mají poutníci ztracení v mlze tendenci následovat. Mlhavci je tak mohou nalákat až do těsné blízkosti svých doupat, nebo jiných léček. Mohou se také učinit neviditelnými a v této podobě také nehmatnými a nezranitelnými jakoukoli zbraní. Živí se těly svých obětí, ať už je zabijí přímo, či je uštvou, nebo zavedou do močálu, kde utonou.

Při boji s mlhavci je nejdůležitější ze všeho si zachovat chladnou hlavu a střízlivý úsudek za každou cenu. První známkou, že se blíží mlhavci je až nepřirozeně rychle se šířící mlha. Pokud se z ní ozývá vrčení, máme jistotu. V tu chvíli musíme pozorovat velmi bedlivě své okolí, mlhavec se může prozradit zvukem, ať už svým, nebo způsobeným pohybem v trávě. Máme-li podezření na mlhavce v blízkosti a tušení o jeho poloze, můžeme si jej ověřit několika způsoby. Vržené znamení Aard či Yrden , zasáhne-li, učiní netvora viditelným a hlavně zranitelným, nehledě na to, že ho samo může poranit. Dobře vržený Aard může dokonce mlhavce zahubit na první zásah. Další možností je použití stříbrné bomby, která při výbuchu uvolní do vzduchu oblak s částečkami stříbra. Vzhledem k citlivosti na stříbro se tak jednak naruší jejich iluze, jednak též dojde k poranění netvora. Konečně poslední možností je vyčkat – mlhavec se před útokem musí zhmotnit – a pak podniknout protiútok. Zmíněné iluze jsou další zbraní mlhavců. Při útoku na ně skutečný netvor neutrpí zranění, ale ony naopak zranění způsobit mohou. Ovšem útok na iluzi naruší všechny, má-li jich netvor více. Vede tak k odhalení skutečného mlhavce. Fyzický útok pak mlhavec provádí silnými pažemi s ostrými drápy.

Ve starých záznamech lze nalézt, že

„Mlha je nepřítelem cestovatele. V lese může člověka ztratit, na moři ho může poslat do skal. Přesto taková nebezpečí nejsou ničím ve srovnání s příšerami známými jako foglets, které se v nich někdy skrývají. Tato stvoření mají silné paže a drápy jako zerrikánští kinjalové, ale to, co je činí skutečně nebezpečnými, je jejich mistrovství v klamání, klamání a dezorientaci. Mnohdy nemusí vůbec útočit, místo toho jednoduše zaženou svou kořist k šílenství nebo do bažinatých bažin, načež trpělivě čekají, až se utopí v bahnitých vodách.“

„Pokud vás někdy noc zastihne v bažinách, zůstaňte na místě a počkejte na svítání, i kdyby to znamenalo stát po pás ve vodě s pijavicemi, které vám lezou po kalhotách. Nejdůležitější ze všeho je, že pokud v mlze uvidíte světlo, nikdy, a myslím tím nikdy, nechoďte k němu.“

Není zcela jisté, že bludičky a mlhavci jsou mrchožrouty, zatím se ale zdá, že mají některé charaktristiky společné.