Bludička

Bludičky, neboli Ignis Fatuus jsou blízkými příbuznými mlhavců. Také mohou ovládat mlhu, ovšem na rozdíl od nich ji spíše tvoří staticky kolem svého doupěte (většinou jeskyně), ze kterého nerady vycházejí. I ony se mohou v mlze odhmotnit, avšak zdá se, že nevytváří žádné iluze. Jsou dlouhověké, jsou známy případy, kdy někde řádily přes dvě století, než byl jejich život ukončen mečem a nikoli stářím. Čím jsou starší, tím jsou silnější.

Bojujeme podobně jako s mlhavci, znamenitě se osvědčilo použití stříbrných bomb. Naopak méně účinná jsou znamení Aard a Yrden, zejména u sijnějších jedinců. Osvědčilo se znamení Quen pro vytvoření ochranné bariéry, nejsme-li si jistí, odkud netvor zaútočí. Také Axie – zdá se, že netvora je možno použitím tohoto znamení dezorientovat a udělat si tak prostor k útoku.

Ve starých záznamech se píše

„Netvor, který strašil  na velenských rašeliništích, se ukázal být prastarou mlhou. Jsou to výjimečně dlouhověcí tvorové – někteří dokonce na této zemi pobývali přes dvě stě let a neustále sílili a sílili. Údery, které zasadí bludičky takového věku, mají tolik síly, že blokovat je bývá vyloučené. Tito netvoři mají schopnost pohybovat se extrémně rychle a ani Yrden je nedokáže zpomalit. Navíc mohou zcela splynout s mlhou, pak se náhle znovu zhmotnit a udeřit zezadu. Důrazně se doporučuje nosit těžké brnění nebo dobře používat znamení Quen. Tato prastará mlha se navíc ukázala jako zvláště zdatná v umění klamat. Pouze profesionální zabiják nestvůr zběhlý ve znameních a meči mohl překonat takového nepřítele.“

Není zcela jisté, že bludičky a mlhavci jsou mrchožrouty, zatím se ale zdá, že mají některé charaktristiky společné.