Požírač

Tento netvor je blízkým příbuzným ohnilců, je však silnější a patrně také chytřejší. Od ohnilců se na první pohled liší velkou, nestvůrnou hlavou s jakýmisi výrůstky podobnými chapadlům, či hmyzím tykadlům. Mají podobné návyky jako ohnilci, vyskytují se v typických oblastech výskytu mrchožroutů, a pohybují se v tlupách, dosti často společně s ohnilci. Jsou rychlí a používají podobnou taktiku jako jejich nejbližší příbuzní. Také oni vybuchují, jsou-li kriticky zraněni.

Bojujeme s nimi tedy stejně jako s ohnilci, jsou podobně zranitelní. Také je můžeme zapálit, čímž eliminujeme jejich výbušný potenciál.

Staré záznamy se o nich nezmiňují, je tedy pravděpodobné, že v dřívějších dobách nebyli od ohnilců odlišováni.