Bullvore (Býčí žravec)

Bullvore lze poměrně silný a nebezpečný tvor. Lze jej přirovnat k hromadě svalů spoutaných tuhou kůží. Má hlavu buvola, ale jeho tlama je plná ostrých zubů přizpůsobených k trhání masa a lámání kostí. Kromě dvou nohou a dvou paží, oboje je vybaveno silnými drápy, mu různě po těle vyrůstají jakési nadbytečné ruce, avšak bullvore s nimi patně nemůže hýbat. Býčí šelmy jsou relikty po konjunkci sfér.

Toto monstrum je svým způsobem samotářské, nemá příliš rádo společnost svého druhu. Rád se ovšem, jako umělec, nebo šlechtic, obklopuje podřadnými, menšími, slabšími bestiemi, jako jsou nekkeři a ohnilci. Před těmi se rád předvádí a chlubí svou silou. Občas i tak, že zabíjí svou vlastní družinu. K tomu někdy používá i jednu ze svých nebezpečných zbraní. Bullvore může totiž plivat kyselinu a tak se občas baví tím, že plivne na ohnilce ve své blízkosti. Ten následně vybuchne, protože bullvoří kyselina je pro něj smrtící. Naopak jedovatý oblak, který vznikne, býčímu žravci nijak neublíží. Bez patřičné přípravy ovšem nelze nikomu doporučit přibližovat se k takové tlupě, neboť prostředí je zde, jednoduše řečeno, poněkud toxické.

Co se týče způsobu boje s nimi, jde o výjimečně silné a odolné, avšak  poměrně pomalé netvory. Mají tvrdou kůži, takže můžeme rovnou zapomenout na nějaké technické finesy a použít hrubou sílu. Slabé rány jim příliš neublíží a navíc mají silnou schopnost regenerace, podobně jako třeba trollové. Proti pomalejším protivníkům útočí podobně jako býk, skloní hlavu a vší silou a rychlostí se vyřítí na nepřítele. Je dobrou taktikou si na tento útok počkat počkat a uhnout. Poté, co bullvore mine, se dezorientovaný zarazí a v tu chvíli je větší šance ho zranit. Proti rychlejším používá již zmíněné vyvrhování kyseliny, což je pro nepřipraveného vskutku děsivá zbraň.

Bullvore je v principu mrchožrout, takže na něho platí většina charakteristik tohoto rodu. Je imunní proti jedům, má raději tmu než světlo, avšak nezdá se, že by mu sluneční svit nějak ublížil. Velká srážlivost krve brání vykrvácení. Lze jej otrávit speciální zaklínačskou sloučeninou proti mrchožroutům, naopak se zdá, že při správně dávkované síle  je zranitelný i ocelovou čepelí.

Tento netvor je velice vzácný, staré záznamy se o něm tudíž nezmiňují.