Bruxa

Bruxa je velmi mocný typ upíra, zpravidla mívající vzhled velkého černého netopýra. Patří do stejné skupiny jako mola, či alp. Může na sebe brát podobu tmavovlasého mladého člověka, nejčastěji ženy. Má ostré drápy a zuby pro boj zblízka, ale může útočit i na dálku, a to hlasem. Dovede vyvolat akustickou vlnu svým výkřikem. Tato vlna může být dost silná, aby srazila k zemi i nejsilnější muže. Bruxy pijí krev, jako většina upírů. Umí se ale ovládat a tak se stává, že se bruxa v lidské podobě stane milenkou člověka, muže, který jí pak slouží jako stálý přísun potravy. Nijak jí nevadí slunce, ve dne je stejně silná, jako v noci. Bruxy, púoté co se napily krve, mají ve zvyku zpívat ve svém rodném jazyce a jejich zpěv připomíná zpěv rusalek. Tento zpěv má ovšem magické účinky a podřizuje posluchače vůli bruxy. Dále mají schopnost přinášet lidem zlé sny, i to jim pomáhá oběť ovládnout. Bruxy jsou individualisté, ale slabší kusy někdy spojí síly a loví společně.

Bruxy jsou velmi hbité a účinné jsou proti nim pouze stříbrné meče. Jejich křik je pro zaklínače podstatně nebezpečnější, než zuby a drápy. Můžeme se krýt znamením Quen, nebo znamením Heliotropu, ale je-li bruxa opravdu silná, může prorazit i tuto obranu. V boji nám může pomoci i znamení Igni, jako většina upírů, i bruxa je zranitelná ohněm. Naopak odolává většině jedů a látkám, které zhoršují krvácení, neboť může svou krev vůlí ovlivňovat. Lze ji srazit na zem, a to jak silou, tak znamením Aard, a na zemi pak dobít, ale je třeba myslet na to, že je opravdu velice rychlá. Bruxa je schopna učinit se neviditelnou a zaútočit z nečekaného směru. Odmaskovat ji lze znamením Yrden, nebo bombou se stříbrným práškem.

I bruxa je schopna regenerace, podaří-li se ji zlikvidovat, vřele se doporučuje ji spálit. Podobně se doporučuje užití lektvaru, měnícího zaklínačovu krev v prudký jed.

Ze starších záznamů:

Bruxa je vyšší upír, vetřelec v našem světě. Stejně jako mnoho jiných netvorů se sem dostala při Konjunkci. Vypadá jako krásná žena, když ale útočí, je vskutku děsivá. Jakožto upír pije bruxa krev. Často si najde oběť, aby se stala jejím milencem a zároveň stálým přísunem obživy.

Většina lidových receptů proti upírům jsou báchorky. Bruxa považuje vůni česneku v nejhorším za společensky nevhodnou. Symboly víry v bohy vnímá jako velice zajímavé ukázky ruční práce. Ačkoli dává přednost nočním tmám, stejně dobře snáší i sluneční světlo. Jak zřejmo, většinu předsudků o upírech si můžete v případě bruxy strčit do pr… však víte kam. Co tedy funguje? Čepel stříbrného meče , jako obvykle. Kromě stříbra může být zraněna ohněm. Bruxa je žena, stejně jako Alp.

Slabší bruxy často loví ve smečkách, což usnadňuje zahnání kořisti do kouta. Jsou-li ohroženi, zaútočí svými drápy a oběť roztrhají na kusy. Pak se zastaví, aby si vychutnali krev svého umírajícího nepřítele. Největší hrozbou pro zaklínače je hlas bruxy. Tvor může ječet takovou silou, že tlaková vlna srazí i obrovského muže, který se tak stane snadnou kořistí pro upírku. Neviditelnost je stejně velká hrozba jako tento příšerný výkřik. Bruxy přestanou být pro oběť viditelné, aby si s ní mohly hrát na kočku a myš. Dokud je opět není vidět, měl by se člověk bránit jejich útokům jakýmkoli možným způsobem, například použitím znamení Quen.

Bruxy mají mistrovskou kontrolu nad svým krevním oběhem, což činí jedy a dryáky, které zvyšují krvácení, proti nim neúčinnými. Jsou dobré v obraně proti zaklínačským trikům, ale jsou zranitelné ohněm a mohou být sraženy a dobity, když se pokoušejí vstát.

Říká se, že v noci bruxy straší atraktivní mladé muže a pijí jim krev. Tito upíři se tiše pohybují ve tmě, aby se náhle objevili poblíž svých obětí. Bruxy mají ženskou formu a mohou být velice krásné, což vede k tomu, že si je někteří pletou s rusalkami, ale jejich dlouhé tesáky a nespoutaná žízeň po krvi je vždy prozradí.