Ze starší do obecné

 • Ze starší do obecné

  A

  Starší Výslovnost Obecná Vysvětlivky Původ Nářečí Slovní druh Fráze Autor a [a] 3.pád dativ fr. pr F A.S. a [a] k fr. pr F A.S. a [a] směrem k fr. pr F A.S. a vaen pojďme sl F A.S. a´báeth polib sl F A.S. a´ciellen ostříbřená pj F chetgar a´en [en] 3.pád dativ pr F A.S. a´en [en] k pr F A.S. a´en [en] směrem k pr F A.S. a´en va přichází ejí sl F A.S. a´ghaen stříbro kov lat. argentum po F Regis a´ghaenen stříbrný pj F Regis a´lbaerda sudlice alabarda, it. po F chetgar a´n [an] 3.pád dativ pr F A.S. a´n [an] k pr F A.S. a´n…

 • Ze starší do obecné

  B

  Starší Výslovnost Obecná Vysvětlivky Původ Nářečí Slovní druh Fráze Autor badraigh kurva nadávka skellig. po F A.S. bael sekyra zbraň, nikoli dluh Beil, něm po F chetgar baendean ohýbat sl F Yarpen baethen bojovat zbraní angl. battle sl F Agrinn baethle bitva angl. battle po F Agrinn baetida cep batidor, šp. po F chetgar balleist kuše ballest, šp. po F chetgar baoth ňadro ir. po F daemon beanna žena ir. po F A.S. bel´ve katapult blif, wel. po F chetgar belleteyn rozkvět kelt. po F A.S. Belleteyn svátek prvního máje. kelt. vj T A.S. ben vršek po F A.S. ben kopec po F A.S. Birke jarní rovnodennost po F A.S.…

 • Ze starší do obecné

  C

  Starší Výslovnost Obecná Vysvětlivky Původ Nářečí Slovní druh Fráze Autor caelm klidný angl. calm pj F A.S. caemm pojď come, angl. sl F A.S. Caemm a me. Pojď ke mně. angl. common fr T A.S. cáemp tábor, ležení angl. camp po F Faoiltiarna cáen moci angl. can sl F A.S. cáen může angl. can sl F A.S. caep´tear zajatec angl. captive po F Faoiltiarna caeppe laessaen panikařit sl T Regis caeppe laessaen ztrácet hlavu sl T Regis caer hrad gael. po F A.S. caerme osud karma, sanskrt po F A.S. cales kalhoty po F A.S. canell dub po F A.S. carn mohyla po F A.S. cead pozdrav gael. po F…

 • Ze starší do obecné

  D

  Starší Výslovnost Obecná Vysvětlivky Původ Nářečí Slovní druh Fráze Autor d´yebl ďábel indoevrop. po F A.S. daen´ce děkuji něm. danke fr F A.S. daendar strom řec. dendrós po F Viridis daerme dobrou noc přání angl. dream ct F chetgar daermean spát ve smyslu snít angl. dream sl F A.S. daes(s)air touha fr. po F daemon daes(s)irean toužiti fr. sl F daemon dangae jazyk – část těla tongue, angl. po F daemon dar dolní, spodní podřízenost, nikoli fyzická poloha ir. pj F Yarpen dar- pod podřízenost, nikoli fyzická poloha ir. prdp. F Yarpen dara dole, vespod podřízenost, nikoli fyzická poloha ir. ps F Yarpen darriean přinést sl F Agrinn dath den…

 • Ze starší do obecné

  E

  Starší Výslovnost Obecná Vysvětlivky Původ Nářečí Slovní druh Fráze Autor eaie oko eye, angl., oeie, fr. po F daemon eate léto fr. l´ete po F A.S. ec´sserh výrazný pj F Regis eigae [ejge] něco zj F Regis eigai [ejgaj] někdo zj F Regis eigal quan nějaký jen ve spis. formě zj F Regis eigal que něco jen ve spis. formě zj F Regis eigal quea některý jen ve spis. formě zj F Regis eigal qui [ejgal kwi] někdo jen ve spis. formě zj F Regis eigea [ejga] některý zj F Regis eigean [ejgen] nějaký zj F Regis elain´ca miláček po F Yarpen elaine milý á pj F A.S. elaine spanilý…

 • Ze starší do obecné

  F

  Starší Výslovnost Obecná Vysvětlivky Původ Nářečí Slovní druh Fráze Autor faill osud sudba, vlastní cesta irsky po F A.S. fassean vyrábět sl F Regis fauve dryáda po F A.S. feainn jas po F A.S. Feainn slunce po F A.S. feainne jasná pj F A.S. feal slovo, slib gael. facal po F chetgar fealean slibovat gael. facal sl F chetgar finge prst angl. finger po F A.S. fingean prsty angl. finger po F A.S. fion´graell vinná sklenka slož. po F Regis fionn víno vin, fr. po F Regis fionnear vinař vin, fr. po F Regis fionnoedd vinařství vin, fr. po F Regis fleish maso něm. Fleisch po F Viridis foethe noha…

 • Ze starší do obecné

  G

  Starší Výslovnost Obecná Vysvětlivky Původ Nářečí Slovní druh Fráze Autor G´aardha Země tento svět, Drahokam z Hlíny po F Regis gaard pevnost, hrad po F A.S. gaem drahý kámen angl. gem po F Regis gaeth brána po F A.S. gar´ean měj se na pozoru fr F A.S. gar´ean pozor ct F A.S. gar´ean stůj varování sl F A.S. garadh bariéra po F A.S. garae spár, dráp zbraň i část dravčího těla garra, šp. po F chetgar geargh hořký pj F Regis geas kletba po F A.S. geas kouzlo po F A.S. ghart pevný pj F Yarpen ghart tvrdý pj F Yarpen gláeddyv meč po F A.S. gláeddyvan meče po F…

 • Ze starší do obecné

  H

  Starší Výslovnost Obecná Vysvětlivky Původ Nářečí Slovní druh Fráze Autor hac´dhe [hakde] tudy odpověď na kudy? ps F Regis hac´thea dhe [haktha de] tamhle tudy odpověď na kudy? ps F Regis hael zdraví běžné v pozdravu po F A.S. haels(e) krk něm. po F daemon haere vojsko obecně po F Faoiltiarna hanse banda po F A.S. heale´a starší pj F A.S. hellige ztracený nilfgaard pj F chetgar helligen ztracený pj F Regis heltean stát sl F chetgar hen starý á, é pj F A.S. hinc´dhe [hinkde] odtud ps F Regis hinc´thea dhe [hinktha de] odtam ps F Regis honnear čest po F chetgar

 • Ze starší do obecné

  I

  Starší Výslovnost Obecná Vysvětlivky Původ Nářečí Slovní druh Fráze Autor ibh´dhe [iwde] tady odpověď na kde? ps F Regis ibh´thea-dhe [iwtha de] tam odpověď na kde? ps F Regis ibimaen pít sl F Regis ichaer krev po F A.S. ichaerblath vlčí mák po F Yenn ill´dhe [ilde] sem odpověď na kam? ps F Regis ill´thea dhe [iltha de] tam odpověď na kam? ps F Regis imbaelenn klíčit sl F Merle imbaelk klíčení po F A.S. Imbaelk svátek jara vj F A.S. in´ [in] v pr F Regis in´ [in] vevnitř pr F Regis inis ostrov po F A.S. innae [inne] v pr F Regis innae [inne] vevnitř pr F Regis…