Z obecné do starší

B

Obecná Starší Výslovnost Vysvětlivky Původ Nářečí Slovní druh Fráze Autor
banda hanse po F A.S.
bariéra garadh po F A.S.
barva aeppae po F Regis
během durae [dure, d´re] during, angl. pr F Regis
během th´rae [thre] pr F Regis
bez si´ [ši] pr F Regis
bez sin [šin] pr F Regis
bílý gwyn pj F A.S.
bitva baethle angl. battle po F Agrinn
bloudit straevean sl F Regis
boj combaeth angl: combat po F Agrinn
bojovat baethen zbraní angl. battle sl F Agrinn
bojovat goerren válčit špan. guerra nilfgaard sl F chetgar
bolest phaine spíše popisné po F Regis
bolest semaerse [š@merš@] jako emotivní zážitek po F Regis
borovice phiniella po F Aac+Vir.
bouře stuirm něm. Sturm po F chetgar
brána gaeth po F A.S.
bratr fraere fr., frere po F A.S.
Bratr stínu As´sainne od assassin, pův.  arab. po F Ioreth
bratři fraeren fr. po F A.S.
břicho paech Bauch, něm. po F daemon
Buď pozdravena, sestřičko. Ceadmil, sor´ca. fr T A.S.
Buď sticha! Thaess aep! dosl. žvanění pryč fr T A.S.
Buď zdráv! ceádmil pozdrav ceud mile failte – sto tisíc pozdravů fr T A.S.
Buď zdráv! Vess´heal! fr T A.S.
buk phaegon po F Aac+Vir.
být esse´n rom. jazyky sl F A.S.
být příslušníkem, členem dhae´n básn., knižně odvozenina sl F Yarpen
být zavázán snyerean esse´n sl F Cahir
být znechucen esse´n nea´paethenn sl F Yarpen
bytost dh´uille po F Regis

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *