Z obecné do starší

Čísla, znaky

Obecná Starší Výslovnost Vysvětlivky Původ Nářečí Slovní druh Fráze Autor
1 aen [´aen] ci F Regis
2 tvaen [´tvaen] ci F Regis
3 treith [´trejth] ci F Regis
4 quatreith [´kvatrejth] ci F Regis
5 quinn [´kvin] ci F Regis
6 seith [´šejth] ci F Regis
7 siyeth [´šijeth] ci F Regis
8 ossaen [´osaen] ci F Regis
9 naev [´naev] ci F A.S.
10 taen [´taen] ci F Regis
11 endean [´enden] ci F Regis
12 tvedean ci F A.S.
13 tredean ci F Regis
14 quatredean ci F Regis
15 quindean ci F Regis
16 seidean ci F Regis
17 sidean ci F Regis
18 ossdean ci F Regis
19 nedean ci F Regis
20 tveinten ci F Regis
21 tveinten´qae aen [´tvejten ke aen] ci F Regis
30 treiten ci F Regis
40 quatreiten ci F Regis
50 quinten ci F Regis
60 sieten [´šjeten] ci F Regis
70 seiten ci F Regis
80 ossten ci F Regis
90 neten ci F Regis
100 sienne [´šjene] ci F Regis
200 tvesiennen ci F Regis
300 treisiennen ci F Regis
1000 mille ci F Regis
2000 tvemillen ci F Regis
1000000 milmillen ci F Regis
2.pád aep [ep] genitiv pr F Regis
3.pád a [a] dativ fr. pr F A.S.
3.pád a´en [en] dativ pr F A.S.
3.pád a´n [an] dativ pr F A.S.
3.pád aen [en] dativ pr F A.S.
3.pád an [an] dativ pr F A.S.
7.pád ave instrumentál avec, fr. pr F Regis

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *